Iluzija

Iluzija je časopis študentov filozofije, vendar to še nič ne pomeni. Je plod izključno prostovoljnega dela. S časopisom želimo filozofskemu občestvu podati nove filozofske teme ob koncu tisočletja. Borimo se za enakopravno zastopanost novih in različnih filozofskih smeri na domačem filozofskem prostoru. ILUZIJA je protest proti lažni elitnosti, nekompetentnosti, konservativnosti sedanjih filozofskih glasil ter njihovih predstavnikov.
- Iluzija, letnik 1, št. 1, 1997
 Skozi leta smo ostali zvesti prvotnemu poslanstvu Iluzije. Postaviti v središče naš študente ter jim dati glas in oder, kjer bodo slišani in kjer jim lahko tudi ostali prisluhnejo. Iluzija je še vedno plod izključno prstovoljnega dela, katerega najvišje zadoščenje je trenutek, ko številka pri kateri si sodeloval ugleda luč dneva.

Od kar je izšla prva številka naše Iluzije je minilo že 18 let. Tudi sama publikacija je šla skozi spremembe, od začetnega vratolomnega zagona, ki nas zanamce spominja na skok v prepad pa vse do današnjega tempa kjer izdajamo revijo z vnaprej določeno temo. Prvi načrti kot lahko beremo so bili zares ambiciozni, študentski filozofski časopis ki bi izhajal vsak mesec. Dandanes si tega ne moremo niti zamisliti. Do naših predhodnikov čutimo globoko spoštovanje, od njih jemljemo navdih in njim pijemo v zdravje, kajti brez njih ne bi bilo nas.